Samsung Galaxy Y bán ve chai


Máy xài chống cháy ngon,bị hỏng loa ngoài,loa trong nghe gọi to rõ,wifi lươt web vivu,nghe gọi rung mạnh.bán máy 100k kiếm tiền cafe
sdt 0901329976