Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Sổ Tay Cấp Ủy Và Bí Thư Chi Bộ


Sổ Tay Cấp Ủy Và Bí Thư Chi Bộ
1 / 1
SỔ TAY CẤP ỦY VÀ BÍ THƯ CHI BỘ

KHỔ 16*24 cm

1- Ghi thông tin cá nhân-Lịch công tác 2020-2021.

2-Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ.

3- Nhiệm vụ của bí thư chi bộ

4- Quy Đinh 127-QĐI/TW, ngày 01/03/2018 về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở, xã, phường, thị trấn.

5- Hướng dẫn sơ 12- HD/BTCTW, ngày 06/07/2018 hướng dẫn 1 số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

6- Quy định số 11-QĐI/TW, ngày 12/2/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trục tiếp với dân và sử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

7-Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

8- Phần trang trắng ghi chép.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Mọi Chi tiết liên hệ:0913.753.769

Hoặc 0966.123.724

Website:http://sachkinhtetaichinh.com

Email: Sachkinhtetaichinh2012@gmail.Com

Giao hàng tận nơi