Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần


Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
1 / 7
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần
Thanh lý áo dài thêu hoa không kèm quần

Kiểu dáng: áo dài truyền thống, cài nút bóp

Vải voan, có thêu hoa, vải không co giãn

Kích cỡ: eo 75cm, dài 128cm

Độ mới: New 85%

Hình shop tự chụp