Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop


Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
1 / 8
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Thanh lý áo sơ mi sọc caro vải kate hàng shop
Màu sọc caro hồng

Vải kate mềm, dày (không phải vải hàng chợ)

Kiểu sơ mi tay ngắn

Size S. Áo dài 59cm, dưới 50kg mặc vừa áo này

New 90%