Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304


Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
1 / 5
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Tokina 80-200mm f2.8 MF Nikon (80-200 2.8) - 12304
Sương nhẹ rìa kính, chụp không ảnh hưởng ảnh

Tặng kèm ngàm qua các máy tương thích : Canon EOS, Canon EOSM, Sony E, MFT, Fuji FX,..

Nét tại 2.8 siêu rẻ cho 1 len đa dụng 1 khẩu 2.8