Tuyển kỹ thuật xây dựng


Cần tuyển gấp 5 kỹ thuật giám sát công trình xây dựng tại Sài Gòn và Phú Quốc, 1 kế toán kho, 1 thủ kho , 1 kế toán làm sổ sách thu chi.