Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Ve chai cái màn 15 inch

Đã gọi ve chai thì chỉ có zậy . Vỏ nhựa thì đẹp mỗi tội cái màn bị sọc.

Màn này sài Adapter 12v nhá!