Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

VE chai còn sử dụng tốt3 cái remote 8 nút 315mzh 2 cái xài ic 1527 1 cái xài ic 2260. 50k/cái.
.bàn ủi hơi nứic mới 90% còn good bán 700k.