Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

VGA Giga 740 DDR5 1GB


VGA Giga 740 DDR5 1GB
VGA Giga 740 DDR5 1GB
VGA Giga 740 DDR5 1GB
VGA Giga 740 DDR5 1GB
1 / 4
VGA Giga 740 DDR5 1GB
VGA Giga 740 DDR5 1GB
VGA Giga 740 DDR5 1GB
VGA Giga 740 DDR5 1GB
Dư dùng bán lại cho ai có nhu cầu

Giga gt 740 1gb đr5, vừa hết bảo hành, hỗ trợ nguồn phụ 6 pin, max setting lol, ffo

Thông số tra google giúp e

Giá rẽ rồi ko fix nha

Ai có nhu cầu liên hệ, miễn nt