Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Xác đt có giao lưu


Aquos cấn nức kính ( cảm ứng lúc được lúc không )
Docomo X cấn nức kính ( cảm ứng liệt )
Ss G355 2 sim hư màn
Ss J320 hư màn
Ss G540 hư màn
Reminot hư màn
Asus không biết tình trạng
Ss s4 nức kính hư main
Xác lenovo nức kính ko bin
Ai có main 5s zin,main5,main reminot 3 thì gl nha
Toàn bộ ở trên là Main zin hết nha