Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột


Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
1 / 6
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Yucca nguyên liệu dạng nước và dạng bột
Công dụng – liều dùng:

**** Yucca dạng bột chuyên dùng hấp thu khí độc NH3, H2S…

Sử dụng cải tạo ao định kỳ: 1kg/2000-3000m3 nước.

Hấp thụ khí độc, khử nhanh khí độc 1kg/1500m3.

**** Yucca dạng lỏng, chuyên dùng hấp thu khí độc NH3, H2S…

Bổ sung thức ăn cho tôm, cá: 60 -130g/tấn thức ăn

Xử lý nước: 1 lít/5000m3 nước.

Chúc bà con sử dụng hiệu quả và đạt mùa bội thu.