Five - Bán nhanh mua dễ

Tải ứng dụng để có trải nghiệm tốt nhất
MỞ

Tượng Phật Bằng Đồng Mỹ Nghệ Đẹp Tinh Xảo


Đúc Tượng Tam Thế Phật Bằng Đồng, Đúc Tượng Phật Đồng Theo Yêu Cầu.
Tượng tam thế phật bằng đồng đẹp tinh xảo

- Bộ tượng gồm 3 bức được đúc theo mẫu chuẩn, gồm có 3 pho giống hệt nhau. Ta thường gọi theo thói quen là tượng “Tam Thế”. Thực ra đây chỉ là tên gọi tắt theo thói quen của người Việt, để chỉ các vị Phật ở Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Tên gọi đầy đủ của bộ tượng này có nhiều, song phổ cập là “Tam Thế Tam Thiên Phật” tức 3.000 đức Phật, mỗi thời 1.000 vị.

- Thứ 1, chữ Thế có thể hiểu là Thời. Vậy Tam Thế Phật là Phật 3 thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật quá khứ là Phật A Di Đà tượng trưng cho các đức Phật trong quá khứ , Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni , Phật tương lai là Phật Di Lặc tượng trưng cho các vị Phật tương lai. Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật là Phật của cả 3 thời: quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là vô lượng vô biên vô số chư Phật mười phương.

- Thứ 2, chữ Thế có thể hiểu là Thế giới, gồm có phương Đông là thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư, phương Tây là thế giới Cực Lạc của Phật A Mi Đà và trung tâm là thế giới Sa Bà của Phật Thích Ca Mâu Ni…. Theo nghĩa này, Tam Thế Phật là không gian vô lượng của thế giới chư Phật từ Đông sang Tây, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, …, vô lượng vô biên vô số quốc độ Phật như thế.


Liên hệ đặt hàng:
- Đồ Đồng Việt Tinh Từ Chất - Đẹp Từ Tâm
- Địa chỉ: Số 246D Bạch Đằng - P. 24 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
- Hotline: 0934 789 269 - 0966 932 446
1.000 đ
Cửa hàng
ID 938744
11:38 06/05/2021